Jeżeli zastanowimy się, jak kiedyś budowano domy drewniane, to z pewnością w naszej wyobraźni zacznie wizualizować się dworek szlachecki lub też chałupa chłopska. Technologia budowy tych domów była oparta głównie na trzech typach konstrukcji, do których zalicza się: zrębową (zwaną inaczej węgłową), sumikowo-łątkową i szkieletową.

Konstrukcja zrębowa znalazła zastosowanie na naszych terenach już w V w. p.n.e. Charakteryzuje się ona głównie tym, że posiada specjalne zacięcia, przy pomocy których odciosane z dwóch stron bale są łączone. Formy tych łączeń przybierały różne postacie. Nazwy tych form można wyróżnić następująco: rybi lub jaskółczy ogon, kryty zamek, nakładka i obłap.

W bardzo starych strukturach budowlanych podwalina była połączona z ziemią i stanowiła ona pierwszą warstwę bali. Czasem też było można spotkać wbite mocne dębowe słupy. Natomiast ostatnia przed dachem warstwa ścian była solidnie zdobiona i stanowiła ona cechę reprezentacyjną domu.

Konstrukcją sumikowo-łątkową nazywamy uzbrojenie sumików (czyli krótkich bali) w specjalne zacięcia. Ich ułożenie można zaobserwować w orientacji poziomej. Sumiki te są wpasowane w wyżłobienia, które występują przy wytworzeniu łątków (czyli pionowych słupów narożnych). Domy z bali o konstrukcji sumikowo-łątkowej powstawały tylko trochę później niż domy w konstrukcji węgłowej to efektem tego było to, że często zdarzało się, iż obie te struktury budowlane łączono. Na teraźniejszych obszarach Polski tego typu domy pojawiły się około 2000 lat temu.

Kolejny przełom nastąpił 1500 lat później, kiedy to na ziemiach polskich pojawiła się konstrukcja szkieletowa, zwana także ramowo-słupkową. Technologa tej struktury budowlanej polega na tym, że za pomocą zacięć i czopów, słupy ułożone w orientacji pionowej i bale ułożone w orientacji poziomej łączą się ze sobą.

Zadając pytanie przeciętnemu Polakowi na temat historii domów z bali w Polsce, z pewnością wskaże nam datę, którą będzie przełom XIX i XX wieku. Niestety, ale w tych czasach nie było jeszcze komputerów i maszyn, które pozwalałyby na bardzo precyzyjną obróbkę drewna.

W dzisiejszych czasach mamy możliwość zaprojektowania takiego domu poprzez komputer z odpowiednim oprogramowaniem, a sam proces wytwórczy bali odbywa się w tartakach i przy użyciu obrabiarek CNC.

Domy z bali ze względu na ich bardzo malowniczy obraz, wracają do naszych łask. Coraz to więcej osób korzysta z tego typu budowy, ponieważ dość szybko je się stawia i poprzez dobry przepływ powietrza, a także niepowtarzalny mikroklimat, jaki w nich panuje, sprawia, że są zdrowe.

Więcej na temat domów drewnianych z bali można dowiedzieć się na stronie https://master-dom.pl/domy-z-bali/.