Każdego dnia w naszym kraju dochodzi do setek wypadków, które nieodwracalnie mogą zmienić nasze życie. Do nieprzewidzianego zdarzenia może dojść zarówno w drodze do pracy, jak i zaciszu własnego domu. Do najgroźniejszych wypadków dochodzi na polskich drogach. Firmy ubezpieczeniowe, które w podobnych sytuacjach powinny wypłacić swoim klientom środki za poniesione szkody, nierzadko zwlekają z ich wypłatą i również wstrzymują ją całkowicie. W takich sytuacjach nieoceniona staje się pomoc ze strony firm odzyskujących odszkodowania. Firmy zewnętrzne świadczące szereg usług, które mają na celu odzyskanie środków pieniężnych zatrudniają specjalistów, którzy zapewniają swoim klientom opiekę merytoryczną podczas prowadzonego sporu.  Jest to niezwykle ważne, gdyż przepisy, na które powołują się firmy ubezpieczeniowe często pozostają niezrozumiałe i trudne w interpretacji.

Czym zajmują się firmy odzyskujące odszkodowania?

Firmy odzyskujące odszkodowania zapewniają swoim klientom pomoc w dochodzeniu swoich praw z tytułu poniesionych szkód, do których doszło na skutek różnych zdarzeń losowych, jak również reprezentują poszkodowanych zarówno przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub w sądach, o ile polubowne rozstrzygniecie sporu nie jest możliwe. Osoby, które najczęściej korzystają z ich usług, to ludzie, którzy zostali poszkodowani w wypadkach samochodowych.

 Zakres usług świadczonych przez firmy odzyskujące odszkodowania

Każda, działająca na rynku firma odzyskująca odszkodowania świadczy szereg rozmaitych usług, które mają doprowadzić do uzyskania przez poszkodowanego zadośćuczynienia finansowego, które zostało określone w umowie zawartej z ubezpieczycielem. Do głównych zadań firm odzyskujących odszkodowania należy kompleksowa obsługa prawna. W ramach tego osoba oddelegowana do prowadzenia sprawy zobowiązana jest do gromadzenia dokumentacji niezbędnej do podjęcia sprawy. Indywidualna pomoc doradcy czy prawnika w postępowaniu sądowym to kolejna, niezwykle ważna usługa. Co więcej, żelaznymi punktami każdej sprawy odszkodowawczej są bieżące kontrole prawidłowości postępowania oraz profesjonalne negocjacje z ubezpieczycielem.

Sprawy, których chętnie podejmie się firma odzyskująca odszkodowania

Do najczęściej prowadzonych spraw należą sprawy o odszkodowania za szkody rzeczowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztu zakupu leków oraz kosztów leczenia, rentę wyrównującą utracony dochód, koszty związane z pobytem w szpitalu oraz rehabilitacją, a także zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Na co zwrócić szczególną uwagę podpisując umowę z firmą odzyskującą odszkodowania?

Każdy, kto doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych  i pragnie skorzystać z usług profesjonalnej firmy odzyskującej odszkodowania, przed podpisaniem umowy, powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Najważniejszą z nich jest kształt umowy. Powinna znaleźć się w niej informacja o warunkach współpracy, wysokość wynagrodzenia dla firmy, z usług której korzystamy, a także uprawnienia oraz obowiązki zarówno poszkodowanego, jak i firmy odzyskującej odszkodowania. Niezwykle ważny jest zapis dotyczący reprezentacji klienta. Powinien dotyczyć tego czy firma będzie reprezentować klienta wyłącznie przed firmą ubezpieczeniową, czy również w sądzie. Równie ważne jest ustalenie, kto będzie oddelegowany do prowadzenia sprawy. Może to być adwokat, referent prawny, a nawet osoba, która nie posiada odpowiedniego wykształcenia, które umożliwiłoby jej reprezentowanie klienta przed sądem. Firmy odzyskujące odszkodowania często pobierają opłaty bez względu na rozstrzygnięcie sprawy. Oznacza to, iż w przypadku przegranej poszkodowany zobowiązany jest do wypłacenia pełnomocnikowi gratyfikacji finansowej z tytułu świadczonych usług. Z tego względu warto wybrać firmę, która pobiera opłatę wyłącznie w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia spornej kwestii. Ostatnim równie ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest możliwość odstąpienia od umowy. Warto zdecydować się na firmę, która nie nakłada na klienta żadnych kar wynikających z rezygnacji z usług.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy odzyskującej odszkodowania?

Decydując się na wynajęcie firmy odzyskującej odszkodowania możemy być pewni, iż zatrudnieni w niej specjaliści zrobią wszystko, aby doprowadzić do korzystnego dla nas rozstrzygnięcia sprawy. Świadczone przez nich kompleksowe usługi dają klientom gwarancje bezpieczeństwa. Pozostający w każdej chwili do dyspozycji klientów pracownicy z pewnością odpowiedzą na każde nurtujące pytanie, a także podpowiedzą n co warto zwrócić uwagę, aby sprawa szybko dobiegła końca. Planując dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań można sprawdzić stronę kancelarii odszkodowawczej – https://kancelariaomega.pl/.